Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo storitev dostopnih na spletni strani www.foxtv.si

Ta dokument vsebuje splošne pogoje za uporabo storitev, ki jih Fox Networks Group iz Bolgarije nudi na spletni strani www.foxtv.si in določa odnose med Fox Networks Group Bulgaria in uporabniki storitev, dostopnih na spletni strani www.foxtv.si

DOLOČBE:

V veljavnih splošnih pogojih imajo termini in izrazi naslednji pomen:

Uporabnik - oseba, stara 16 let ali več, ki uporablja storitve, dostopne na spletni strani www.foxtv.si

Dobavitelj - Fox Networks Group Bulgaria

Storitve - vsak dostop do informacije preko spletne strani www.foxtv.si

Veljavni splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.foxtv.si . Z uporabo Storitev, dostopnih na spletni strani www.foxtv.si smatramo, da je uporabnik sprejel veljavne splošne pogoje in vse morebitne naknadne spremembe. Samo osebe, ki so stare 16 let in več, imajo pravico uporabljati storitve, ki so na voljo na spletni strani.

Fox Networks Group Bulgaria si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev kadarkoli in v tem primeru o tem obvesti uporabnika, ko ta objavlja na spletni strani www.foxtv.si

  1. PREDMET

Fox Networks Group Bolgaria uporabnikom omogoča dostop do vsebin objavljenih na spletni strani www.foxtv.si in uporabo Storitev dostopnih preko spleta.

  1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik ima pravico do uporabe Storitev, dostopnih na spletni strani www.foxtv.si.

Uporabnik ima pravico objavljati na spletni strani www.foxtv.si.

Uporabnik ima pravico objaviti vsebino, ki vključujejo gradivo intelektualne lastnine le, če ima za to vse pravice ali pa mu je bila ta dodeljena.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabil, adaptiral, spreminjal in razmnoževal gradiva intelektualne lastnine, ki je dostopno preko spletne strani, razen če je za osebne ali nepridobitne namene.

Uporabnik se zavezuje, da bo Storitve, dostopne preko spletne strani, uporabljal na način, ki ne bo kršil pravic in pravnih interesov tretjih oseb.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal Storitev, dostopnih preko spletne strani na način, ki bi omejeval ali preprečeval uporabo Storitev tretjim osebam.

Uporabnik se zavezuje, da med uporabo Storitev, ki so dostopne preko spletne strani, vključno z objavo vsebin, ne bo na vpogled tretjim osebam dajal:

- informacij, ki so v nasprotju z zakonom, moralnimi pravili in dobrimi nameni;

- informacij in gradiva, ki žali čast in dostojanstvo tretjih oseb;

- pretečega, neprimernega in ponižujočega gradiva;

- pornografskega gradiva;

- informacij in gradiva, ki ogrožajo pravice tretjih oseb, vključno in ne le avtorskih pravic;

gradiva, ki vsebuje zaupne podatke.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vulgarnih, seksističnih, rasističnih ali na katerikoli način ponižujočih mnenj.

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Do mere, do katere www.foxtv.si spletna stran za zabavo Fox Networks Group iz Bolgarije ne nosi odgovornosti za verodostojnost, popolnost in aktualnost informacij, dostopnih na spletni strani, pa tudi ne za izpolnitev pričakovanj uporabnikov glede kakovosti in primernosti informacij za določene namene.

Fox Networks Group Bulgaria ne zagotavlja kakovosti omogočenih storitev in ne nosi odgovornosti v primeru nezagotavljanja le teh.

Fox Networks Group Bulgaria ne nosi odgovornosti za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi uporabe ali onemogočene uporabe informacij na spletni strani.

Fox Networks Group Bulgaria ne nosi odgovornosti za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi zaustavitve, prekinitve ali spremembe storitev, ki jih zagotavlja spletna stran.

Fox Networks Group Bulgaria ne nosi odgovornosti za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi delovanja tretjih oseb, vključno z nereguliranim dostopom in namestitvijo virusa.

Fox Networks Group Bulgaria ne nosi odgovornosti za podatke na spletnih straneh, ki so Uporabniku dostopni prek elektronskih povezav objavljenih na spletni strani www.foxtv.si , oglasnega gradiva in oglasov, kakor tudi ne za kakovost ali vsebino storitev, ki so dostopne na ali preko dela tega spletišča, ter za splošen dostop do spletišč tretjih oseb ali gradiva, do katerega so uporabniki dobili dostop preko spletišča www.foxtv.si.

Fox Networks Group Bulgaria ne nosi odgovornosti za škodo, povzročeno Uporabniku, ki je nastala zaradi odnosov med Uporabnikom in tretjimi osebami zaradi takšnega podatka, izdelka ali storitve.

  1. INTELEKTUALNA LASTNINA

Z uporabo storitev na spletišču www.foxtv.si Uporabnik dobi dostop do gradiva intelektualne lastnine, ki pripada Fox Networks Group Bulgaria. Uporabnik nima pravice uporabe ali razmnoževanja gradiva intelektualne lastnine, ki je dostopno na spletišču, razen za osebne in nepridobitne namene.

  1. OBJAVLJANJE VSEBINE

Z objavo vsebine na spletišču, ki vključuje besedilo, slikovno gradivo, video in zvok ("Vsebina") Uporabnik predaja vse pravice družbi Fox Networks Group Bulgaria v skladu z ustrezno zakonodajo in ji daje možnost neomejene uporabe te Vsebine brez potrebe po kakršnemkoli nadomestilu s strani Fox Networks Group Bulgaria, kar vključuje, ni pa omejeno na pravico do uporabe, razmnoževanje, spreminjanje, prilagajanje, objave, prevajanje, izdelave daljše vsebine, razpečevanje, izvajanje, prenašanje in uporabo vseh avtorskih in producentskih pravic, ki se nanašajo na Vsebino na svetovni ravni in v vseh medijih na voljo v določenem trenutku ali pozneje za nadaljnji morebiten zakonsko določen časovni rok. Če avtorskih pravic ne nameravate prepustiti Fox Networks Group Bulgaria, prosimo ne objavljajte Vsebine na spletišču. Z objavo vsebine na spletišču uporabnik zagotavlja:

(izvirnost) - Vsebina je izvirna in uporabnik je lastnik avtorskih pravic;

(neobstoj kršitev zakona) nič glede Vsebine ni nedostojno, opravljivo, žaljivo in ne krši pravic izvajalca, lastniških pravic, moralnih pravic, avtorskih pravic, pravic do osebne integritete, pravic do objave in vse drugih pravic tretjih oseb;

(omejitve in nadomestila) Fox Networks Group Bulgaria lahko razmnožuje, predvaja in na kakršenkoli način uporablja Vsebino in pravice, ki jih uporabnik s tem dogovorom preda brez omejitev ali nadomestil dotičnemu uporabniku ali tretjim osebam;

(tretje osebe) uporabnik, ki je objavil Vsebino je dobil vsa potrebna dovoljenja za predajo podatkov od vseh oseb, ki so vpletene v njihovo izdelavo, uporaba Vsebine s strani Fox Networks Group Bulgaria pa ne bo privedla do kršitve pravic tretjih oseb.

  1. POVRAČILO

Uporabnik se zavezuje, da bo povrnil vso morebitno škodo Fox Networks Group Bulgaria, vključno s pravnimi stroški, ki bi nastali kot posledica uporabe storitev dostopnih na spletišču www.foxtv.si in bi kršili zakonodajo ali veljavne splošne pogoje uporabe.

V primeru, da Uporabnik s svojim ravnanjem krši zakonodajo ali veljavne splošne pogoje uporabe, ima Fox Networks Group Bulgaria Uporabniku pravico onemogočiti dostop do storitev, ki jih nudi spletišče www.foxtv.si.

  1. NEVELJAVNOST

V primeru, da se določeno določilo teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno zaradi neskladja z veljavno zakonodajo, to ne vodi v razveljavitev vseh splošnih pogojev.

  1. PRAVNI POSTOPEK

Veljavni splošni pogoji urejajo in se tolmačijo v skladu z ustrezno zakonodajo. Posledični spori se urejajo na ustreznih pristojnih sodiščih.

  1. OSEBNI PODATKI

Z registracijo na spletne forume na spletišču uporabniki predajajo Fox Networks Group Bulgaria podatke, ki jih lahko tolmačimo kot osebne podatke v okviru Zakona za zaščito osebnih podatkov. Z registracijo izjavljajo, da se strinjajo, da bo Fox Networks Group Bulgaria predane podatke zbiral in jih kako drugače obdeloval, da bo lahko urejal forume in spletiščem.

Podatke, ki jih uporabniki predajo Fox Networks Group Bulgaria, lahko ta uporablja za namene oglaševanja in trženja. V primeru, da Uporabnik zavrne uporabo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, ima Uporabnik pravico svoje nestrinjanje jasno izraziti in teh sporočil ne bo več prejemal.

Obdelava osebnih podatkov uporabnika se vrši v skladu z določili Zakona za zaščito osebnih podatkov.