Splošni pogoji

Posodobljeno 31.01.2020

Pogoji uporabe


Opis Storitev Družbe in sprejetje pogojev uporabe

Dobrodošli na spletnem mestu http://www.foxtv.si/, ki ga upravlja THE WALT DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD, NIKOLA VAPTSAROV, NO.55, BL. EXPO 2000, SGRADA 4, ET.6, 1407 SOFIA, BOLGARIJA („Družba“ ali „mi“). Storitve, ki jih Družba zagotavlja na spletnem mestu http://www.foxtv.si/, vključujejo spletne naslove pod blagovno znamko DISNEY („Spletišče DISNEY “), video storitve, mobilne storitve in vse druge funkcionalnosti, vsebine ali aplikacije, ki jih Družba občasno ponuja v zvezi s poslovanjem Družbe (skupno „Storitve Družbe“).

Družba zagotavlja spletno mesto http://www.foxtv.si/  in Storitve Družbe za vaše osebno zadovoljstvo in zabavo. Z obiskom spletnega mesta http://www.foxtv.si/ ali uporabo Storitev Družbe sprejemate to Pogodbo in se strinjate, da vas ta Pogodba zavezuje, vključno z vsemi bodočimi spremembami („Pogodba“), ter da boste spoštovali vse veljavne zakone, pravila in druge predpise („Veljavna Zakonodaja“). Prosimo, pazljivo preberite to Pogodbo. Družba lahko to Pogodbo kadar koli spremeni, vsaka takšna sprememba pa začne veljati po objavi na spletnem mestu http://www.foxtv.si/. Vse bistvene spremembe veljajo samo vnaprej. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta http://www.foxtv.si/ ali Storitev Družbe po kateri koli taki spremembi sprejemate Pogodbo, kot je bila spremenjena, in se strinjate, da vas taka Pogodba zavezuje. Zato je pomembno, da to Pogodbo redno pregledujete. Če se ne strinjate, da vas ta Pogodba zavezuje in da boste spoštovali vso Veljavno Zakonodajo, morate takoj prenehati uporabljati Spletišče DISNEY in Storitve Družbe.

Če želite prejeti izvod te Pogodbe, nam to sporočite po e-pošti na naslov: pr.bg@fox.com, Zadeva: Pogodba o pogojih uporabe. Za dostop do nekaterih Storitev Družbe in njihovo uporabo morate morda poleg te Pogodbe sprejeti dodatne pogoje, ki se uporabljajo za take Storitve Družbe, ter naložiti Programsko Opremo ali Vsebino (kot sta vsaka posebej opredeljeni spodaj).

Pravica do uporabe spletnega mesta http://www.foxtv.si/

Uporaba Storitev Družbe je omejena na uporabnike, stare 16 let ali več.

Prenehanje

Ta Pogodba velja in učinkuje v celoti v času, ko uporabljate Storitve Družbe.

Vsebina Družbe
Storitve Družbe vsebujejo informacije, besedila, datoteke, slike, videoposnetke, zvoke, glasbena dela, avtorska dela, aplikacije ter druga gradiva ali vsebino (skupno „Vsebina“) Družbe („Vsebina Družbe“). Vsebina Družbe je zaščitena z zakonodajo o avtorski pravici, blagovni znamki, patentu, poslovni skrivnosti in drugimi zakoni, v odnosu med Družbo in vami pa Družba ima in ohrani vse pravice na Vsebini Družbe in Storitvah Družbe. Družba vam s temi Pogoji uporabe dodeljuje omejeno in preklicno licenco, za katero ni mogoče podeliti podlicence, za dostop in prikaz Vsebine Družbe (brez programskih kod) izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo v zvezi z ogledom Spletišča DISNEY in uporabo Storitev Družbe. Storitve Družbe lahko vsebujejo tudi Vsebino uporabnikov in drugih dajalcev licenc Družbi. Vsebine, ki se pokaže na Storitvah Družbe ali prek njih, ne smete kopirati, prenesti (»download«), zajeti s pretakanjem vsebin (»stream capture«), reproducirati, duplicirati, arhivirati, naložiti, spremeniti, prevesti, objaviti, oddajati, poslati, ponovno poslati, razširjati, distribuirati, uprizoriti, prikazati, prodati ali drugače uporabiti, razen kot je določeno v tej Pogodbi ali kot je izrecno dovoljeno na Storitvah Družbe.

Strogo vam je prepovedano ustvarjanje del ali gradiva (med drugim vključno s pisavo, ikonami, gumbi za povezavo, slikami ozadja, namiznimi temami, spletnimi razglednicami, montažami, hibridnimi spletnimi aplikacijami in podobnimi video posnetki, razglednicami s pozdravi in trgovskim blagom brez licence), ki izhaja iz Vsebine Družbe ali na njej temelji, razen kadar to izrecno in jasno dovoli Družba. Ta prepoved se uporablja ne glede na to, ali se izpeljana dela ali gradivo proda, zamenja ali podari. Neposredno ali z uporabo katere koli naprave, programske opreme, spletnega mesta, spletne storitve ali na drug način ne smete odstraniti, obrezati (»later«),  zaobiti ali se izogniti vplivu obvestila o avtorski pravici, blagovni znamki ali drugo lastninsko obvestilo, označeno na Vsebini, ali katerega koli mehanizma ali naprave za upravljanje digitalnih pravic ali drugih ukrepov za zaščito vsebine ali nadzora nad dostopom, povezanih z Vsebino, vključno z mehanizmi za geofiltriranje.

Vaša uporaba Storitev Družbe
Storitve Družbe so na voljo samo za vašo osebno uporabo in se ne smejo uporabiti za komercialne namene. Družba si pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji komercialno vsebino odstrani. Razumete, da ste odgovorni za vso Vsebino, ki jo objavite, naložite, prenesete, pošljete po e-pošti ali drugače daste na voljo na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi (skupno „Uporabniška Vsebina“). Zato skrbno izberite informacije, ki jih objavite na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi. Razumete, da Družba ne nadzoruje Uporabniške Vsebine, ki jo objavijo uporabniki prek Storitev Družbe in zato razumete, da ste lahko izpostavljeni žaljivi, nespodobni, netočni ali drugače sporni Vsebini. Družba za tako Vsebino ne prevzema odgovornosti ali in ne prevzema nobenih obveznosti. Če ste seznanjeni z zlorabo Storitev Družbe, o tem takoj obvestite Družbo prek spletnega mesta pr.bg@fox.com. Družba ne prevzema odgovornosti za spremljanje Storitev Družbe glede neprimerne Vsebine ali ravnanja. Če se Družba kadar koli po svoji presoji odloči za spremljanje Storitev Družbe, Družba kljub temu ne prevzema odgovornosti za Vsebino, ki ni Vsebina Družbe, ne prevzema obveznosti, da bo neprimerno Vsebino spremenila ali odstranila, ter ne prevzema odgovornosti za ravnanje katerega koli uporabnika. 

Strinjate se, da Storitev Družbe ne boste uporabljali za:

 • objavo, naložitev ali drugačen prenos ali povezavo na Vsebino, ki je: nezakonita; grozilna; škodljiva; žaljiva; pornografska ali vključuje goloto; napadalna; moteča; preveč nasilna; vsebuje mučenje; obrekovalna; vdira v zasebnost drugih ljudi, njihovo podobo, avtorsko pravico, blagovno znamko, patent, poslovno skrivnost, pogodbo ali druge pravice; neresnična ali zavajajoča; opolzka; prostaška; obrekljiva; sovražna; ali diskriminatorna;
 • kršitev pravic drugih, vključno s pravico iz patenta ali blagovne znamke, avtorsko pravico, pravico do zasebnosti ali do podobe ali drugimi lastninskimi pravicami;
 • nadlegovanje ali škodovanje drugi osebi;
 • izkoriščanje ali ogrožanje mladoletnika;
 • izdajanje ali poskus izdajanja za katero koli drugo osebo ali subjekt;
 • uvedbo dejavnosti ali ukvarjanje z dejavnostjo, ki vključuje uporabo virusov, botov (»bots«), črvov ali drugih računalniških kod, datotek ali programov, ki motijo, uničijo ali omejijo funkcionalnost katere koli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme, ali drugače omogočijo nepooblaščeno uporabo ali dostop do računalnika ali računalniškega omrežja;
 • poseganje v Storitve Družbe, njihovo poškodovanje, onemogočitev, prekinitev, poslabšanje, nepotrebno obremenitev ali pridobitev nepooblaščenega dostopa do Storitev Družbe, vključno s strežniki, omrežji ali računi Družbe;
 • pokritje, odstranitev, onemogočitev, blokiranje ali zakritje oglasov ali drugih delov Storitev Družbe;
 • uporabo tehnologije ali avtomatiziranih sistemov, kot so skripti (»scripts«) ali boti (»bots«), za zbiranje uporabniških imen, gesel, e-poštnih naslovov ali drugih podatkov iz Storitev Družbe ali za izogibanje varnostni tehnologiji ali programski opremi, ki je del Storitev Družbe, ali njeno spreminjanje;
 • pošiljanje ali povzročitev pošiljanja (neposredno ali posredno) neželenih masovnih sporočil ali druge neželene masovne komunikacije kakršne koli vrste prek Storitev Družbe;
 • pridobivanje, zbiranje ali zahtevanje katerih koli osebnih informacij za komercialne ali nezakonite namene;
 • objavo, naložitev ali drugačen prenos slike ali videoposnetka druge osebe brez privolitve tiste osebe;
 • ukvarjanje s komercialno dejavnostjo (ki vključuje, vendar ni omejena na, prodajo, tekmovanja ali nagradna žrebanja ali nagradnih iger (»sweepstakes«) brez predhodnega pisnega soglasja Družbe;
 • uporabo Storitev Družbe za oglaševanje ali promocijo konkurenčnih storitev;
 • uporabo Storitev Družbe na način, ki ni v skladu z Veljavno Zakonodajo;
 • poskus, pomoč ali napeljevanje drugih, da storijo kar koli od navedenega.

Družba si pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji, za kar pa ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, odstrani Uporabniško Vsebino, s katero se krši ta Pogodba,. Priznavate, da si Družba pridržuje pravico, da preišče in sprejme primerne pravne ukrepe zoper kogar koli, ki po presoji Družbe krši to Pogodbo, kar vključuje, vendar ni omejeno na, ukinitev njegovega uporabniškega računa in/ali prijavo Vsebine Uporabnika, ravnanja ali dejavnosti takega Uporabnika organom pregona.

Priznavate in se strinjate, da lahko Družba do informacij, ki jih zagotovite na spletnem mestu http://www.foxtv.si/, vključno z Uporabniško Vsebino, dostopi, jih shrani ali razkrije, če Družba v dobri veri verjame, da je tak dostop, shranitev ali razkritje potrebno za: (i) zaščito ali varstvo pravic ali premoženja Družbe, njenih matičnih, odvisnih in povezanih družb („Povezane Družbe“) ali njihovih zaposlenih, zastopnikov in pogodbenih sodelavcev (vključno z izvrševanjem naših pogodb); (ii) zaščito varnosti Uporabnikov Storitev Družbe ali splošne javnosti, vključno z ukrepanjem v nujnih okoliščinah; (iii) zaščito pred goljufijo ali za namene obvladovanja tveganja; ali (iv) zagotovitev skladnosti z zakonodajo ali sodnimi postopki. Dodatne podrobnosti o naši uporabi vaših podatkov so na voljo v naši Politiki zasebnosti.

Nagradne igre
Upoštevali boste posebna pravila vsake nagradne igre ali promocije, v kateri sodelujete na Spletišču DISNEY  ali prek njega. Če vas ne obvestimo drugače, vsa nagradna žrebanja in nagradne igre, ki so na voljo prek Spletišča DISNEY , niso na voljo osebam, ki prebivajo izven Slovenija.

Vaše lastninske pravice
Družba ne zahteva lastninskih pravic na Uporabniški Vsebini, ki jo objavite, naložite, pošljete po e-pošti ali drugače daste na voljo na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi, če navedena Uporabniška Vsebina ne vključuje Vsebine, ki jo objavi uporabnik in je že v lasti Družbe ali katere koli Povezane Družbe. Z objavo katere koli Uporabniške Vsebine na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi Družbi in njenim Povezanim Družbam, pridobiteljem licenc in pooblaščenim uporabnikom podeljujete trajno, neizključno, neodplačno licenco po vsem svetu, z možnostjo podlicenciranja in brez tantiem (»royalty-free«), ki je prenosljiva (v celoti ali delno) za uporabo, spremembo, izvleček, priredbo, adaptacijo, ustvarjanje izpeljanih derivativnih del in kompilacij na njeni podlagi, javno uprizarjanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje take Uporabniške Vsebine na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi ali v zvezi s katerim koli njihovim distribuiranjem ali sindiciranjem Storitvam Tretjih Oseb (kot so opredeljene spodaj) na in prek vseh znanih ali pozneje razvitih oblik medijev, za kateri koli in vse namene, kar vključuje, vendar ni omejeno na, namene oglaševanje in trženja ter trgovinske ali komercialne namene. Družba nima obveznosti, da vas o taki uporabi Uporabniške Vsebine dodatno obvesti in za tako uporabo tudi ne potrebuje vašega dovoljenja, prav tako ji take uporabe ni treba plačati vam ali kateri koli drugi osebi ali subjektu. Družba si pridržuje pravico, da vam omeji zmogljivost za shranjevanje Uporabniške Vsebine, ki jo objavite na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi. 

Zagotavljate in jamčite, da: (i) ste lastnik Uporabniške Vsebine, ki jo objavite na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi, ali imate drugače pravico, da dodelite licenco iz tega oddelka; ter (ii) da se z vašo objavo Uporabniške Vsebine na Storitvah Družbe in Storitvah Tretjih Oseb (kot so opredeljene spodaj), prek njih ali v zvezi z njimi, ne krši pravica do zasebnosti ali pravica do podobe, pravica do objave, avtorska pravica, pogodbena pravica ali katera koli druga pravica katere koli osebe ali subjekta. Strinjate se, da plačate vse licenčnine, pristojbine in druge zneske, ki jih dolgujete kateri koli osebi ali subjektu zaradi uporabe katere koli Uporabniške Vsebine, ki ste jo objavili na Storitvah Družbe ali Storitvah Tretjih Oseb ali prek njih.

Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine
Družba spoštuje intelektualno lastnino drugih in enako zahteva od svojih uporabnikov. Gradiva, s katerim se krši avtorska pravica, pravica iz patenta ali blagovne znamke, poslovna skrivnost ali druga lastninska pravica katere koli osebe ali subjekta, ne smete naložiti, vstaviti (»embed«), objaviti, poslati po e-pošti, prenesti ali drugače dati na voljo. Družba v skladu s svojo politiko večkratnim kršiteljem v ustreznih okoliščinah ukine dostop do Storitev Družbe. 

Če menite, da se s katerim koli gradivom, ki je objavljeno ali do katerega je objavljena povezava na Spletišču DISNEY, krši vaša avtorska pravica, pošljite obvestilo o domnevni kršitvi Zastopniku Družbe za Avtorske Pravice (glej spodaj), v katerega vključite naslednje informacije: (a) opredelitev avtorskega dela, ki je domnevno kršeno, če je v eno obvestilo zajetih več avtorskih del, pa reprezentativni seznam takih del; (b) opredelitev gradiva, ki domnevno povzroča kršitev, in informacije, ki razumno zadostujejo, da lahko poiščemo gradivo na Storitvah Družbe (spletni naslov oziroma naslove gradiva, ki povzroča domnevno kršitev); (c) informacije, ki razumno zadostujejo, da lahko stopimo v stik z vami, npr. naslov, telefonska številka in če je na voljo e-poštni naslov; (d) vašo izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da lastnik avtorske pravice ali njegov zastopnik ni dovolil sporne uporabe oziroma da ta ni dovoljena v skladu z zakonom; (e) vašo izjavo, da so zgoraj navedene informacije v vašem obvestilu točne, in vašo izjavo, da ste lastnik izključne pravice, ki je domnevno kršena, ali da ste pooblaščeni, da delujete v imenu lastnika; ter (f) vaš fizični ali elektronski podpis. Obvestilo o domnevni kršitvi se lahko pošlje Zastopniku Družbe za Avtorske Pravice: po pošti na naslov: THE WALT DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD, NIKOLA VAPTSAROV, NO.55, BL. EXPO 2000, SGRADA 4,ET.6, 1407 SOFIA, BOLGARIJA ,ali po e-pošti na naslov pr.bg@fox.com.

Povezave in Storitve Tretjih Oseb
Storitve Družbe ali tretje osebe lahko zagotavljajo povezave do drugih spletišč, aplikacij, virov ali drugih storitev, ki jih ustvarijo tretje osebe („Storitve Tretjih Oseb“). Če se vključite v Storitev Tretje Osebe, sodelujete s tretjo osebo in ne z Družbo. Če se odločite za uporabo Storitve Tretje Osebe in ji zaupate informacije, lahko Storitve Tretjih Oseb uporabijo in delijo vaše podatke v skladu s politiko zasebnosti Storitev Tretjih Oseb in vašimi nastavitvami zasebnosti na taki Storitvi Tretje Osebe. Pred uporabo Storitve Tretje Osebe pazljivo preberite ta pravilnik o zasebnosti. Poleg tega lahko tretja oseba, ki vam zagotavlja Storitev Tretje Osebe, uporablja druge osebe za zagotavljanje dela aplikacije ali storitve, kot so tehnologija, razvoj ali plačilne storitve. Družba v zvezi s Storitvami Tretjih Oseb ali izvajalci takih Storitev Tretjih Oseb ni odgovorna in ne daje izrecnih ali implicitnih jamstev (kar vključuje, vendar ni omejeno na, točnost ali popolnost informacij, ki jih zagotavljajo take Storitve Tretjih Oseb, ali njihove prakse glede zasebnosti). Vključitev katere koli Storitve Tretje Osebe ali povezave do nje v Storitve Družbe ne pomeni odobritve ali potrditve Storitve Tretje Osebe. Družba ni odgovorna za vsebino ali prakse drugih spletnih mest, razen za spletno mesto http://www.foxtv.si/, tudi če vsebujejo povezavo na http://www.foxtv.si/ in tudi če jih upravlja Povezana Družba ali družba, ki je drugače povezana s spletnim mestom http://www.foxtv.si/. Z uporabo Storitev Družbe priznavate in se strinjate, da vam Družba ni odgovorna za katero koli vsebino ali drugo gradivo, ki ga gosti in zagotavlja s katerega koli spletnega mesta, razen z http://www.foxtv.si/. Do Storitev Tretjih Oseb dostopate na svoje lastno tveganje. Družba vam priporoča, da ne zagotovite informacij, ki omogočajo osebno prepoznavanje, nobeni Storitvi Tretje Osebe, razen če jo poznate in ste zadovoljni z osebo, s katero sodelujete.

Če želite ustvariti hiperpovezave do spletnega mesta http://www.foxtv.si/, morate pred tem stopiti v stik z Družbo na pr.bg@fox.com. Pri vzpostavitvi hiperpovezav nikakor ne smete izrecno ali implicitno navesti, da ste prejeli potrditev, sponzorstvo ali podporo spletnega mesta http://www.foxtv.si /ali Družbe, vključno z njihovimi zaposlenimi, zastopniki, direktorji in drugimi vodilnimi delavci ali delničarji/družbeniki.

Spori med člani
Za svoje sodelovanje z drugimi uporabniki Družbe, izvajalci Storitev Tretjih Oseb ali katero koli drugo osebo, s katero sodelujete na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi, ste odgovorni izključno sami. Družba si pridržuje pravico, pri čemer pa nima obveznosti, da se kakor koli vključi v te spore.

Politika zasebnosti in politika uporabe piškotkov
Uporabo Storitev Družbe urejata tudi Politika zasebnosti in Politika piškotkov, ki se s tem sklicevanjem štejeta za del te Pogodbo . 

Zavrnitev odgovornosti (»disclaimer«)
Storitve Družbe se zagotavljajo „kot so“ in „kot so na voljo“ in Družba za njihovo uporabo ne jamči ali obljublja določenih rezultatov. Družba izrecno zavrača vsakršna jamstva in pogoje katerekoli vrste, izrecna ali implicitna, vključno, a ne omejeno na, z implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in neobstoju kršitve. Družba zlasti ne jamči, da bo vaša uporaba Storitev Družbe brez prekinitev, pravočasna, varna ali brez napak, ali da bo katera koli informacija, ki jo boste dobili na Storitvah Družbe ali Storitvah Tretjih Oseb, prek njih ali v zvezi z njimi (med drugim vključno prek Uporabniške Vsebine ali oglasov tretjih oseb) točna ali zanesljiva. Družba v nobenem primeru ni odgovorna za izgubo ali škodo, kar vključuje, vendar ni omejeno na, materialno škodo, telesno poškodbo ali smrt zaradi uporabe Storitev Družbe, težav ali tehničnih motenj v zvezi z uporabo Storitev Družbe, udeležbe na dogodku Družbe, prenesenega ali drugače pridobljenega gradiva v zvezi s Storitvami Družbe, katere koli Uporabniške Vsebine, oglasa tretje osebe ali Storitve Tretje Osebe, objavljene na Storitvah Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi, ali ravnanja katerega koli uporabnika Storitev Družbe na spletu (»online«) ali brezpovezave (»offline«). Uporabniško Vsebino, oglase tretjih oseb, Storitve Tretjih Oseb ter blago ali storitve, ki jih zagotovi katera koli tretja oseba, uporabljate izključno na svojo odgovornost in lastno tveganje. Uporabniška Vsebina, oglasi tretjih oseb in Storitve Tretjih Oseb ne upoštevajo nujno mnenja ali politik Družb.

Omejitev odgovornosti
DRUŽBA V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI ZA KATERO KOLI POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO, POVEZANO OZIROMA POSREDNO ŠKODO, POSEBNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA, ODŠKODNINO ZA IZGUBLJENI DOBIČEK (NEPOSREDNI ALI POSREDNI), KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE STORITEV DRUŽBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OPOZORJENA NA MOŽNOST TAKIH ODŠKODNIN. NE GLEDE NA KATERO KOLI NASPROTNO DOLOČBO TE POGODBE JE ODGOVORNOST DRUŽBE DO VAS IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA IN NE GLEDE NA OBLIKO UKREPA VEDNO OMEJENA NA ZNESEK, ČE OBSTAJA, KI GA PLAČATE DRUŽBI ZA STORITVE DRUŽBE MED TRAJANJEM VAŠE UPORABE STORITEV DRUŽBE. NOBENA DOLOČBA TE POGODBE NE IZKLJUČUJE IN NA NOBEN NAČIN NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO IZ MALOMARNOSTI ALI KATERO KOLI DRUGO ODGOVORNOST, ČE TAKA ODGOVORNOST NE MORE BITI IZKLJUČENA ALI OMEJENA V SKLADU Z ZAKONODAJO. 

Spori
To Pogodbo ureja in se razlaga v skladu s pravom slovensko, brez upoštevanja njegovih kolizijskih določb. Vi in Družba se strinjate in dogovorite, da so za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz Pogodbe ali Storitev Družbe, izključno pristojna sodišča v Slovenija. 

Odškodnina
Strinjate se, da boste Družbi, njenim Povezanim Družbam, podizvajalcem in drugim partnerjem ter njihovim zadevnim vodilnim delavcem, zastopnikom, partnerjem in zaposlenim plačali odškodnino in jih odškodovali, oziroma jim nadomestili, za vsako izgubo, obveznost, zahtevek ali zahtevo, kar vključuje, vendar ni omejeno na, razumne honorarje za odvetnike, ki jih plača katera koli tretja oseba zaradi vaše uporabe spletnega mesta http://www.foxtv.si/ ali Storitev Družbe, vaše kršitve te Pogodbe, vaše kršitve katere koli pravice katere koli druge osebe ali katere koli Vsebine, ki jo objavite ali drugače predložite na Storitve Družbe, prek njih ali v zvezi z njimi. 

Neželene predložitve
Družba prek Storitev Družbe ali drugače zavestno ne sprejme oziroma sprejema neželenih predložitev, kar vključuje, vendar ni omejeno na, predložitve zamisli za spletne dnevnike, člankov, scenarijev, zgodb, fanovske literature, likov, risb, informacij, predlogov, zamisli ali konceptov.  Družba v skladu s svojo politiko tako predložitev preprosto izbriše, ne da bi jo prebralo ali posredovalo drugemu osebju Družbe ali osebju svojih Povezanih Družb. Zato bi bila vsaka podobnost med neželeno predložitvijo in katerimi koli elementi ustvarjalnega dela katere koli Družbe ali Povezane Družbe, kar vključuje, vendar ni omejeno na, film, serijo, zgodbo, naslov ali koncept, povsem naključna. Če se neželene predložitve pošljejo Družbi prek Storitev Družbe (kar vključuje, vendar ni omejeno na, kateri koli javni forum), se lahko take predložitve in avtorske pravice uporabijo, kopirajo, zanje podeli podlicenca, priredijo, prenesejo, distribuirajo, javno uprizorijo, objavijo, prikažejo ali izbrišejo, kot se zdi Družbi primerno (glej tudi „Vaše lastninske pravice“ zgoraj). Strinjate se, da nimate pravice do nadomestila, zaslug ali obvestila ter da se s tem, ko pošljete neželeno predložitev, odpovedujete pravici do vložitve zahtevka zoper Družbo ali Povezano Družbo v zvezi z neželenimi predložitvami, kar vključuje, vendar ni omejeno na, nepošteno konkurenco, kršitev implicitne pogodbe ali kršitev zaupnosti. 

Zaposlitvene priložnosti
Družba lahko občasno na Storitvah Družbe objavi zaposlitvene priložnosti v Družbi in/ali pozove uporabnike, naj predložijo življenjepise zanje. Če se odločite, da Družbi na podlagi objavljenih zaposlitev predložite svoje ime, kontaktne podatke, življenjepis in/ali druge osebne podatke, s tem Družbi dovolite, da lahko te informacije uporabi za vse zakonite in legitimne zaposlitvene namene. Soglašate in strinjate se, da ima Družba pravico, da po svoji lastni presoji informacije, ki jih predložite, posreduje svojim Povezanim Družbam za legitimne poslovne namene v zvezi z morebitno zaposlitvijo. Nobena določba te Pogodbe ali nič, kar vsebujejo Storitve Družbe, ne pomeni obljube Družbe, da bo stopilo v stik s posameznikom, ki ji predloži informacije, z njim opravilo razgovor ali ga zaposlilo ali najelo, prav tako ne pomeni obljube, da bo Družba pregledala katero koli ali vse informacije, ki ji jih predložijo uporabniki Storitev Družbe. Vaši osebni podatki se bodo obravnavali v skladu z našo Politiko zasebnosti.

Drugo
Če Družba katere koli pravice ali določbe te Pogodbe ne uporabi ali uveljavi, to ne pomeni, da se je taki pravici ali določbi odpovedala. Naslovi oddelkov so v tej Pogodbi navedeni samo zaradi lažjega sklicevanja in nimajo nobenega pravnega ali pogodbenega učinka. Družba je blagovna znamka The Walt Disney Company. Ta Pogodba se uporablja v največjem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja. Če je katera koli določba te Pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se navedena določba šteje za ločen del te Pogodbe ter ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb.

Morebitna vprašanja v zvezi s to Pogodbo nam pošljite na: pr.bg@fox.com.

TO POGODBO SEM PREBRAL, RAZUMEL IN SE STRINJAM Z VSEMI ZGORAJ NAVEDENIMI DOLOČBAMI.