Rubežniki

Nedelja 2 Junij 22:00

16+16+
Rubežniki

Opis

V prihodnosti so ljudje podaljšali in izboljšali življenjsko dobo s pomo?jo dovršenih in dragih mehanskih organov. Toda ?e ra?una za organ ne pla?aš, pride rubežnik, ki ho?e vzeti organ nazaj.

Kdaj gledati