Med življenjem in smrtjo

16+16+
Bringing Out The Dead © 1999 Paramount Pictures
Med življenjem in smrtjo

Opis

Izmučeni bolničar v reševalnem vozilu, ki ga peče vest zaradi ljudi, ki mu jih ni uspelo rešiti, se tri naporne in čustvene noči bori, da bi ohranil zdrav razum.