Karate Kid

© 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Karate Kid

Opis

Mlad fant se nauči postaviti zase pod okriljem mentorja borilnih veščin.